Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0987367178 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.
Khoi
Mã số: 001
Trai gọi hà nội

Khoi

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tuan
Mã số: 002
Trai gọi hà nội

Tuan

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hung
Mã số: 003
Trai gọi hà nội

Hung

 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duong
Mã số: 004
Trai gọi hà nội

Duong

 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy pham
Mã số: 005
Trai gọi hà nội

Huy pham

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Vu
Mã số: 007
Trai gọi hà nội

Vu

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Vinh tran
Mã số: 006
Trai gọi hà nội

Vinh tran

120.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tiep
Mã số: 008
Trai gọi hà nội

Tiep

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tan phat
Mã số: 009
Trai gọi hà nội

Tan phat

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duy k
Mã số: 010
Trai gọi hà nội

Duy k

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Minh viet
Mã số: 011
Trai gọi hà nội

Minh viet

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Ken vin nguyen
Mã số: 012
Trai gọi hà nội

Ken vin nguyen

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Anh phat
Mã số: 013
Trai gọi hà nội

Anh phat

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Kai n
Mã số: 014
Trai gọi hà nội

Kai n

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nui
Mã số: 015
Trai gọi hà nội

Nui

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Andy
Mã số: 016
Trai gọi hà nội

Andy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nam phog
Mã số: 017
Trai gọi hà nội

Nam phog

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Suga
Mã số: 018
Trai gọi hà nội

Suga

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Roy
Mã số: Mso 19
Trai gọi hà nội

Roy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thanh
Mã số: 20
Trai gọi hà nội

Thanh

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy
Mã số: 021
Trai gọi hà nội

Huy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Gọi: 0987367178 Chát Zalo