Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0793107539 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.

Tính hí

Top bot ok
Giá: 2.000.000 .đ/shoot
 • Mã số: 65
 • Quê quán: Miền nam
 • Năm sinh: 1996
 • Khu vực: Hà nội
 • Nick name: Tính
 • Trạng thái: Hoạt động
 • Ngoại hình: Đưpj trai hàng khủng men
 • Chiều cao: 181
 • Cân nặng: 76kg
 • Hàng dài: 21cm
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
+ Trai bao cùng khu vực
Thuỷ
Mã số: 72
Trai gọi hà nội

Thuỷ

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duy
Mã số: 71
Trai gọi hà nội

Duy

1.500.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Boo
Mã số: 70
Trai gọi hà nội

Boo

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Max
Mã số: 69
Trai gọi hà nội

Max

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Min
Mã số: 68
Trai gọi hà nội

Min

2.000.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Long trần
Mã số: 66
Trai gọi hà nội

Long trần

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Bằng
Mã số: 67
Trai gọi hà nội

Bằng

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tom
Mã số: 64
Trai gọi hà nội

Tom

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Gọi: 0793107539 Chát Zalo