Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0932618664 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.

Cậu ba

Chuyên top
Giá: 1.200.000 .đ/shoot
 • Mã số: 398
 • Quê quán: Miền tây
 • Năm sinh: 1997
 • Khu vực: Miền nam
 • Nick name: Cậu ba
 • Trạng thái: Hoạt động
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
 • Chiều cao: 175
 • Cân nặng: 69kg
 • Hàng dài: 18cm
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
+ Trai bao cùng khu vực
Đăng
Mã số: 425
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quân
Mã số: 424
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quân

2.000.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tấn
Mã số: 423
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tấn

1.500.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Viên
Mã số: 422
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Viên

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nắng
Mã số: 420
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nắng

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dũng
Mã số: 421
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Văn
Mã số: 419
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Văn

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thuận
Mã số: 418
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuận

1.200.000đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Gọi: 0932618664 Chát Zalo