Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0765764552 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Vũ
Mã số: 333
Trai gọi nha trang

1.200.000đ/ shoot
  • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
  • Thời gian: 60 - 90 phút
Lee
Mã số: 5
Trai gọi nha trang

Lee

1.500.000đ/ shoot
  • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
  • Thời gian: 60 - 90 phút
Vuong
Mã số: 003
Trai gọi nha trang

Vuong

1.200.000đ/ shoot
  • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
  • Thời gian: 60 - 90 phút
Tu
Mã số: 002
Trai gọi nha trang

Tu

2đ/ shoot
  • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
  • Thời gian: 60 - 90 phút
Dung
Mã số: 001
Trai gọi nha trang

Dung

1.500.000đ/ shoot
  • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
  • Thời gian: 60 - 90 phút