Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0765764552 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Kun
Mã số: 235
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kun

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Kan
Mã số: 234
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kan

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Du
Mã số: 233
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Du

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Đông
Mã số: 232
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đông

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hùng
Mã số: 231
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hùng

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Bôn
Mã số: 230
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bôn

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Bi
Mã số: 256
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bi

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Biran
Mã số: 229
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Biran

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
thuận
Mã số: 228
Trai gọi sài gòn - TPHCM

thuận

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
nhân kaa
Mã số: 226
Trai gọi sài gòn - TPHCM

nhân kaa

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
bình
Mã số: 227
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bình

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
hoàng
Mã số: 225
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hoàng

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
gia
Mã số: 224
Trai gọi sài gòn - TPHCM

gia

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
tài
Mã số: 223
Trai gọi sài gòn - TPHCM

tài

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
quyến
Mã số: 222
Trai gọi sài gòn - TPHCM

quyến

1.500.009đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
thắng
Mã số: 221
Trai gọi sài gòn - TPHCM

thắng

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
đăng
Mã số: 220
Trai gọi sài gòn - TPHCM

đăng

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
tây đen
Mã số: 219
Trai gọi sài gòn - TPHCM

tây đen

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
bao
Mã số: 218
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bao

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
hồng dinh
Mã số: 217
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hồng dinh

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
minh
Mã số: 216
Trai gọi sài gòn - TPHCM

minh

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
cương
Mã số: 215
Trai gọi sài gòn - TPHCM

cương

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
bi
Mã số: 213
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bi

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
ray
Mã số: 212
Trai gọi sài gòn - TPHCM

ray

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
thương
Mã số: 211
Trai gọi sài gòn - TPHCM

thương

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
win
Mã số: 210
Trai gọi sài gòn - TPHCM

win

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
bảo lập
Mã số: 209
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bảo lập

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
ken
Mã số: 208
Trai gọi sài gòn - TPHCM

ken

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
hiệp
Mã số: 207
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hiệp

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
dũng
Mã số: 206
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dũng

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hoàng k
Mã số: 205
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoàng k

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
đông
Mã số: 204
Trai gọi sài gòn - TPHCM

đông

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
nguyên
Mã số: 203
Trai gọi sài gòn - TPHCM

nguyên

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Minhk
Mã số: 202
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minhk

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
bao
Mã số: 56
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bao

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
slim
Mã số: 201
Trai gọi sài gòn - TPHCM

slim

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tai
Mã số: 198
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tai

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nam
Mã số: 200
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khac vi
Mã số: 199
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khac vi

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Vien
Mã số: 197
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vien

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dong
Mã số: 196
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dong

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Toan k
Mã số: 195
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Toan k

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy n
Mã số: 194
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy n

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hieu
Mã số: 191
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hieu

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thien anh
Mã số: 190
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thien anh

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quan
Mã số: 189
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quan

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quy
Mã số: 186
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Win
Mã số: 183
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Win

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Ngoc le
Mã số: 182
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ngoc le

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dung pham
Mã số: 185
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dung pham

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Binh
Mã số: 181
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Binh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phong
Mã số: 180
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khanh
Mã số: 179
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khanh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nguyen
Mã số: 178
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nguyen

2.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tiep
Mã số: 177
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tiep

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phong
Mã số: 176
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dung
Mã số: 174
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dung

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lâm
Mã số: 175
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lam ng
Mã số: 173
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lam ng

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quoc cuong
Mã số: 172
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quoc cuong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút