Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0765764552 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Khoi nguyen
Mã số: 041
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khoi nguyen

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khan
Mã số: 039
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khan

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tung nguyen
Mã số: 038
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tung nguyen

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Kay
Mã số: 037
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kay

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tuan nguyen
Mã số: 036
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuan nguyen

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khanh nguyen
Mã số: 035
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khanh nguyen

4.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Son
Mã số: 034
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Son

3.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khang
Mã số: 033
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khang

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phuoc
Mã số: 032
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phuoc

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hieu bt
Mã số: 031
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hieu bt

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thuan nguyen
Mã số: 030
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuan nguyen

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lich
Mã số: 029
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lich

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dung
Mã số: 028
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dung

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duy
Mã số: 027
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tam
Mã số: 026
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tam

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lam sg
Mã số: 025
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lam sg

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy n
Mã số: 024
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy n

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thai
Mã số: 023
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thai

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quyen
Mã số: 022
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quyen

3.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trung k
Mã số: 021
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung k

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trong tin
Mã số: 020
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trong tin

1.700.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lam nam
Mã số: 019
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lam nam

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tan
Mã số: 018
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tan

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Duong k
Mã số: 017
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duong k

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Quang
Mã số: 016
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quang

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dug dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Hung
Mã số: 015
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hung

3.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Duong
Mã số: 014
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Huy k
Mã số: 013
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy k

2đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Vien
Mã số: 012
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vien

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Mr dam
Mã số: 011
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr dam

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Quy trieu
Mã số: 010
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quy trieu

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Bao bao
Mã số: 009
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bao bao

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Nam anh
Mã số: 008
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam anh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Nam
Mã số: 007
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Trong
Mã số: 006
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trong

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Lang tu
Mã số: 004
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lang tu

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dung Nguoi dug Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Huy
Mã số: 003
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dug nguoi dug Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Phuc
Mã số: 002
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phuc

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Dua dug nguoi dung Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut
Davi
Mã số: 001
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Davi

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Cug cap dung nguoi dug Nhan vien
 • Thời gian: 60-90phut